مطالب توسط مدیر سایت

کتاب DBT و افسردگی

نام کامل اثر: کتاب DBT و افسردگی مولف: رضا عرب مارکده سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال نام انتشارات: انتشارات نارون دانش تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب DBT و افسردگی موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به […]

کتاب تورش در مطالعات مورد – شاهدی

نام کامل اثر: کتاب تورش در مطالعات مورد – شاهدی مولفین: دکتر محمد فرارویی، دکتر نسرین شریفی سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال نام انتشارات: انتشارات نارون دانش تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب تورش در مطالعات مورد – شاهدی […]

کتاب اصول انگل شناسی

نام کامل اثر: معرفی کتاب اصول انگل شناسی مترجمین: علی جمشیدی، دکتر سعید محمدی، کمیل مذهب جعفری (با همکاری فاطمه نامدار، عبدالعزیز قرایی، طاهره داودی) سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال نام انتشارات: انتشارات نارون دانش تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی […]

کتاب بیماری مزمن کلیه در نظام سلامت

نام کامل اثر: کتاب بیماری مزمن کلیه در نظام سلامت مولف: حمید براهیمی، فرید ابوالحسنی‌شهرضا، فرحناز رجائی سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال نام انتشارات: انتشارات نارون دانش تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید کتاب بیماری مزمن کلیه در نظام سلامت موسسه چاپ […]

کتاب سیستم جامع استاندارد برق و شبکه پسیو ساختمان

نام کامل اثر: کتاب سیستم جامع استاندارد برق و شبکه پسیو ساختمان مولف: بابک قویدل حاجی‌­آقا سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۷۰۰۰۰ ریال نام انتشارات: انتشارات نارون دانش تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید کتاب سیستم جامع استاندارد برق و شبکه پسیو ساختمان […]

طراحی سیستم‌های اطلاعات مدیریت دانشگاه‌های ایران با روش بهینه کاوی

نام کامل اثر: کتاب طراحی سیستم‌های اطلاعات مدیریت دانشگاه‌های ایران با روش بهینه کاوی مولف: محسن کمالی سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال نام انتشارات: انتشارات نارون دانش تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید کتاب طراحی سیستم‌های اطلاعات مدیریت دانشگاه‌های ایران با […]

کتاب مرجع کامل مدیریت دانش کاربردی

نام کامل اثر: کتاب مرجع کامل مدیریت دانش کاربردی مولفان: مهندس شهروز دهقانی پور تنها، دکتر مهرداد نوری کوپائی سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۲۱۵۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب مرجع کامل مدیریت دانش کاربردی موسسه چاپ کتاب نارون […]

کتاب پیامدهای روانشناختی دلبستگی به خدا

نام کامل اثر: کتاب پیامدهای روانشناختی دلبستگی به خدا مولف: صغری فرمانی سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب پیامدهای روانشناختی دلبستگی به خدا موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به چاپ کتاب […]

انتقال فناوري در قراردادهاي احداث واحدهاي پتروشيمي

نام کامل اثر: کتاب انتقال فناوري در قراردادهاي احداث واحدهاي پتروشيمي (رویکرد اقتصاد مقاومتي) مولف: دکتر محمدرضا مهرافشان سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب انتقال فناوري در قراردادهاي احداث واحدهاي پتروشيمي (رویکرد اقتصاد مقاومتي) […]

کتاب شیمی برای همه

نام کامل اثر: کتاب شیمی برای همه مولف: سعید فاضل سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب شیمی برای همه موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به چاپ کتاب شیمی برای همه پرداخته است. […]