مطالب توسط مدیر سایت

اشتیاق، عملکرد و فرسودگی تحصیلی

نام کامل اثر: کتاب اشتیاق، عملکرد و فرسودگی تحصیلی مولف: جواد افشین سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۸۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب اشتیاق، عملکرد و فرسودگی تحصیلی موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به چاپ کتاب […]

کتاب بیوشیمی بالینی مصور

نام کامل اثر: کتاب بیوشیمی بالینی مصور مترجمین: دکتر عباس خنکدار طارسی، وحید اکبری کردخیلی، محدثه نجاتی، ستاره‌زرپو، امیر ولیزاده دیزجیکان، شیوا میرعابدینی کچومثقالی مولفین: آلن گو، میشل مورفی، راجف سیرواستاوا، رابرت کوان، دنیس ریلی سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۷۰۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در […]

کتاب معماری فضای آموزش کودک

نام کامل اثر: کتاب معماری فضای آموزش کودک (موزه کودک) مولفین: دکتر پارمیس ناصری، دکتر امیر رفسنجانی، مهندس فروزان قاسمی گزیک سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۳۸۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب معماری فضای آموزش کودک موسسه چاپ کتاب […]

کتاب شیوه های پژوهش در آزمایشگاه های علوم دارویی

نام کامل اثر: کتاب شیوه های پژوهش و روشهای دستگاهی در آزمایشگاه های علوم دارویی مولفین: فرزانه زائری (دارای مدرک PhD در فارماسیوتیکس از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران) سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۲۸۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید […]

کتاب نانوذرات هوشمند و هدفمند برای دارورسانی و تصویربرداری

نام کامل: تهیه و ارزیابی نانوذرات هوشمند و هدفمند برای دارورسانی و تصویربرداری همزمان در انواع سرطان مولفین: فرزانه زائری سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۲۸۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب نانوذرات هوشمند و هدفمند برای دارورسانی و تصویربرداری […]

کتاب معماری پایدار برای باغ سازی

نام کامل: کتاب معماری پایدار برای باغ سازی مولفین: پارمیس ناصری، محمدرضا مریدا مترجم مقالات: جواد آتش پنجه سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۲۸۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب معماری پایدار برای باغ سازی موسسه چاپ کتاب نارون دانش […]

کتاب مبانی پاویون کویر

نام کامل: کتاب مبانی پاویون کویر مولفین: مهندس فاطمه احراری، مهندس پارمیس ناصری سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۳۶۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب مبانی پاویون کویر موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به چاپ کتاب مبانی پاویون […]

کتاب رفتار تغذیه‌ای دانش آموزان دارای اضافه وزن

نام کامل: کتاب رفتار تغذیه‌ای دانش آموزان دارای اضافه وزن مولف: زینب جلمبادانی سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب هنر بازاریابی موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به چاپ کتاب رفتار تغذیه‌ای […]

کتاب هنر بازاریابی

نام کامل: کتاب هنر بازاریابی مولف: سث گودین مترجمان: محمدحسین رئیسی و علی نیک‌سرشت با پیشگفتار: دکتر احمد روستا (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۳۸۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب هنر بازاریابی موسسه […]

کتاب نگارش گزارش‌های پروژه

نام کامل: کتاب نگارش گزارش‌های پروژه مولف: ایمان کاظمی سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب نگارش گزارش‌های پروژه موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به کتاب نگارش گزارش‌های پروژه پرداخته است. در […]