مطالب توسط مدیر سایت

معرفی کتاب بحران شهری

نام کامل اثر: کتاب بحران شهری (چالش پیش روی مدیریت شهری) نویسندگان: ایوب ناظمی، پیمان حسنوند و احسان فولادوند سال چاپ: ۱۳۹۹ نوبت چاپ: اول قیمت: ۳۲۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب رابطه درمانی اجتماعی ـ هیجانی موسسه چاپ کتاب نارون دانش […]

معرفی کتاب رابطه درمانی اجتماعی ـ هیجانی

نام کامل اثر: کتاب رابطه درمانی اجتماعی ـ هیجانی (پلی میان هیجان، زمینه اجتماعی و تعامل همسران در زوج درمانی) نویسندگان:  کارمن نودسون ـ مارتین، ملیسا ای. ولز، سارا کی. سامَن، مترجمان: امیرپویا خراسانی نیا، فهیما خراسانی نیا سال چاپ: ۱۳۹۹ نوبت چاپ: اول قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و […]

معرفی کتاب پايداری حرارتی در عايق نانوکامپوزيت کابلها

نام کامل اثر: پايداری حرارتی در عايق نانوکامپوزيت کابلها نویسندگان:  آلاله واقف کودهی، آرش واقف کودهی سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب پايداری حرارتی در عايق نانوکامپوزيت کابلها موسسه چاپ کتاب نارون دانش در […]

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

نام کامل اثر: جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی (همراه با مسائل حل شده) نویسندگان: نوابه نامی، رحیم حکمت شعار، آمنه اصغرزاده، محمد علی خلیل زاده سال چاپ: ۱۳۹۹ نوبت چاپ: اول قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب جداسازی و شناسایی ترکیبات […]

معرفی کتاب بازسازی حکمت عملی از منظر ارسطو

نام کامل اثر: بازسازی حکمت عملی از منظر ارسطو (بررسی نسبت خیر و حکومت مطلوب در فلسفۀ سیاسی) نویسندگان: میثم جعفری، سید جواد امام جمعه زاده، امیر مسعود شهرام نیا سال چاپ: ۱۳۹۹ نوبت چاپ: اول قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید […]

معرفی کتاب تله‌ نرسینگ‌

نام کامل اثر: کتاب تله‌ نرسینگ‌ (پرستاری‌ از‌ راه‌ دور) نویسندگان: علی‌عباس‌زاده، نرگس‌سفیدی سال چاپ: ۱۳۹۹ نوبت چاپ: اول قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب تله‌ نرسینگ‌ (پرستاری‌ از‌ راه‌ دور) موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به […]

معرفی کتاب موتورهای هواپیما و بالگرد

نام کامل اثر: کتاب موتورهای هواپیما و بالگرد نویسندگان: نظرعلی محمدی علی آبادی سال چاپ: ۱۳۹۹ نوبت چاپ: اول قیمت: ۸۵۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به چاپ کتاب موتورهای […]

معرفی کتاب اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی

نام کامل اثر: اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی (بر اساس دروس مصوب برنامه کارشناسی اتاق عمل) نویسندگان: راضیه غفوری (عضو هیات علمی‌. گروه اتاق عمل و هوشبری دانشگاه شهید بهشتی)، زهرا آراسته سال چاپ: ۱۳۹۹ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک […]

معرفی کتاب الزامات مدیریت منابع انسانی الکترونیک

نام کامل اثر: الزامات مدیریت منابع انسانی الکترونیک (e-HRM) نویسندگان: مسعود خاتونی سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب الزامات مدیریت منابع انسانی الکترونیک موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به چاپ کتاب الزامات […]

ابعاد حضور آمريکا در جنوب شرق آسیا

نام کامل اثر: ابعاد حضور آمريکا در جنوب شرق آسیا و تأثیر آن بر کنشگری منطقه‌ای چین نویسندگان: حسام خاتمی سال چاپ: ۱۳۹۹ نوبت چاپ: اول قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب ابعاد حضور آمريکا در جنوب شرق آسیا موسسه […]