مطالب توسط مدیر سایت

کتاب بازار خدمات اینترنتی ورزشی

نام کامل اثر: کتاب بازار خدمات اینترنتی ورزشی مولفین: علی کروکی، حمیدرضا صانعی، فاطمه افضلی ننیز سال چاپ: ۱۳۹۶ نوبت چاپ: اول قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب بازار خدمات اینترنتی ورزشی موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری […]

کتاب “گفتم نه!”

نام کامل اثر: “گفتم نه!” (راهنمای مراقبت از اندام‌های خصوصی بدن در روابط بین کودکان) مترجمین: لیلا کاملی فر عنوان انگلیسی: I Said No! سال چاپ: ۱۳۹۶ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون کلیک کنید مقدمه کتاب “گفتم نه!” موسسه چاپ کتاب نارون […]

اقتصاد نفت، بررسی ابعاد زمین شناسی، انرژی، اقتصادی و سیاسی

نام کامل اثر: کتاب اقتصاد نفت، بررسی ابعاد زمین شناسی، انرژی، اقتصادی و سیاسی مترجمین: علی تک روستا، محمدامین تک روستا سال چاپ: ۱۳۹۶ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۴۷۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون کلیک کنید مقدمه کتاب اقتصاد نفت، بررسی ابعاد زمین شناسی، انرژی، اقتصادی […]

آموزش ضمن خدمت بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان

نام کامل اثر: کتاب آموزش ضمن خدمت بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات پدید آورنده: ماریا دلگرم سال چاپ: ۱۳۹۶ نوبت چاپ: اول قیمت: ۹۸۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون کلیک کنید مقدمه کتاب آموزش ضمن خدمت بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات […]

سبک های مختلف نگارش در نگارش کتاب

برای نویسندگان کتاب، اطلاع از سبک‌های نگارشی بسیار مهم است. شما نمی‌توانید برای نوشتن یک کتاب آموزشی از سبک انگیزشی یا روایتی استفاده کنید. همچنین، شما نمی‌توانید برای نگارش یک رمان از سبک توضیحی استفاده کنید. هریک از این سبک‌ها برای نگارش اثری خاص استفاده می‌شود. برای نگارش کتاب و سایر آثار مکتوب چند سبک […]

تشخیص حالات احساسی صورت به کمک الگوی دودویی محلی

نام کامل اثر: کتاب تشخیص حالات احساسی صورت به کمک الگوی دودویی محلی پدید آورنده: محمدرضا وطن دوست سال چاپ: ۱۳۹۶ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون کلیک کنید مقدمه کتاب تشخیص حالات احساسی صورت به کمک الگوی دودویی محلی موسسه چاپ کتاب […]

کتاب توسعه‌ی پایدار و گردشگری شهر ماهان – کرمان

نام کامل اثر: کتاب توسعه‌ی پایدار و گردشگری شهر ماهان – کرمان پدید آورنده: ندا فدایی سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون کلیک کنید مقدمه کتاب توسعه‌ی پایدار و گردشگری شهر ماهان – کرمان موسسه چاپ کتاب نارون در […]

کتاب مکتب تار آذربایجان

نام کامل اثر: کتاب مکتب تار آذربایجان پدید آورنده: محمد عطاپور سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه مقدمه کتاب مکتب تار آذربایجان در اینجا همکاران ما در چاپ کتاب نارون بخشی از مقدمه کتاب مکتب تار آذربایجان را برای شما آماده نموده‌اند که می‌توانید قبل از تهیه این […]

کتاب تونس ـ گذار از اتوکراسی به دموکراسی

نام کامل اثر: کتاب تونس ـ گذار از اتوکراسی به دموکراسی پدید آورنده: محمد عربشاهی سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون کلیک کنید مقدمه کتاب تونس ـ گذار از اتوکراسی به دموکراسی موسسه چاپ کتاب نارون در سال جاری […]

کتاب تعلیم و تربیت و پدیدارشناسی هرمنوتیک هایدگر

نام کامل اثر: کتاب تعلیم و تربیت و پدیدارشناسی هرمنوتیک هایدگر پدید آورنده: رزیتا ابوترابی سال چاپ: ۱۳۹۶ نوبت چاپ: اول قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون کلیک کنید مقدمه کتاب تعلیم و تربیت و پدیدارشناسی هرمنوتیک هایدگر موسسه چاپ کتاب نارون در سال جاری […]