مطالب توسط مدیر سایت

کتاب پیامدهای روانشناختی دلبستگی به خدا

نام کامل اثر: کتاب پیامدهای روانشناختی دلبستگی به خدا مولف: صغری فرمانی سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب پیامدهای روانشناختی دلبستگی به خدا موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به چاپ کتاب […]

انتقال فناوري در قراردادهاي احداث واحدهاي پتروشيمي

نام کامل اثر: کتاب انتقال فناوري در قراردادهاي احداث واحدهاي پتروشيمي (رویکرد اقتصاد مقاومتي) مولف: دکتر محمدرضا مهرافشان سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب انتقال فناوري در قراردادهاي احداث واحدهاي پتروشيمي (رویکرد اقتصاد مقاومتي) […]

کتاب شیمی برای همه

نام کامل اثر: کتاب شیمی برای همه مولف: سعید فاضل سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب شیمی برای همه موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به چاپ کتاب شیمی برای همه پرداخته است. […]

کتاب مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی vienna

نام کامل اثر: کتاب مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی vienna مولف: دکتر یاسر دادخواه، نگار احمدی مرزدشتی سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی vienna موسسه چاپ کتاب […]

بیمه‌ عدم منفعت از منظر فقه و قانون

نام کامل اثر: کتاب بیمه‌ عدم منفعت از منظر فقه و قانون مولف: محسن ابراهیمی سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب بیمه‌ عدم منفعت از منظر فقه و قانون موسسه چاپ کتاب نارون دانش […]

کتاب درمان ذهن آگاهی در افزایش سرمایه روانشناختی

نام کامل اثر: کتاب درمان ذهن آگاهی در افزایش سرمایه روانشناختی مولف: مریم شجاعیان سال چاپ: ۱۳۹۶ نوبت چاپ: اول قیمت: ۹۷,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب درمان ذهن آگاهی در افزایش سرمایه روانشناختی موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال […]

کتاب استقرار استانداردهای ایمنی بیمار و گزارش خطاهای دارویی

نام کامل اثر: کتاب استقرار استانداردهای ایمنی بیمار و گزارش خطاهای دارویی مولفان: مهناز مایل‌افشار، مهدی معمارپور سال چاپ: ۱۳۹۶ نوبت چاپ: اول قیمت: ۵۶,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب استقرار استانداردهای ایمنی بیمار و گزارش خطاهای دارویی موسسه چاپ کتاب […]

کتاب لکان به زبان ساده

نام کامل اثر: کتاب لکان به زبان ساده مولفان: سیدتیمور سیدی اصل، علیرضا نظری انامق سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب لکان به زبان ساده موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به […]

کتاب سونوگرافى در بخش اورژانس

نام کامل اثر: کتاب سونوگرافى در بخش اورژانس مولف: دكتر عليرضا براتلو، دكتر محسن بنايى (هيات علمى گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكى تهران)، دكتر سحر ميربها (هيات علمى گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى) سال چاپ: ۱۳۹۶ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ […]

کتاب بهزیستی روانشناختی

نام کامل اثر: کتاب بهزیستی روانشناختی ـ با تاکید بر  عزت نفس و باورهای فراشناخت مولف: سید فیض اله افرازی زاده سال چاپ: ۱۳۹۶ نوبت چاپ: اول قیمت: ۹۷,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب بهزیستی روانشناختی ـ با تاکید بر  عزت […]