مطالب توسط مدیر سایت

کتاب مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی vienna

نام کامل اثر: کتاب مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی vienna مولف: دکتر یاسر دادخواه، نگار احمدی مرزدشتی سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی vienna موسسه چاپ کتاب […]

بیمه‌ عدم منفعت از منظر فقه و قانون

نام کامل اثر: کتاب بیمه‌ عدم منفعت از منظر فقه و قانون مولف: محسن ابراهیمی سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب بیمه‌ عدم منفعت از منظر فقه و قانون موسسه چاپ کتاب نارون دانش […]

کتاب درمان ذهن آگاهی در افزایش سرمایه روانشناختی

نام کامل اثر: کتاب درمان ذهن آگاهی در افزایش سرمایه روانشناختی مولف: مریم شجاعیان سال چاپ: ۱۳۹۶ نوبت چاپ: اول قیمت: ۹۷,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب درمان ذهن آگاهی در افزایش سرمایه روانشناختی موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال […]

کتاب استقرار استانداردهای ایمنی بیمار و گزارش خطاهای دارویی

نام کامل اثر: کتاب استقرار استانداردهای ایمنی بیمار و گزارش خطاهای دارویی مولفان: مهناز مایل‌افشار، مهدی معمارپور سال چاپ: ۱۳۹۶ نوبت چاپ: اول قیمت: ۵۶,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب استقرار استانداردهای ایمنی بیمار و گزارش خطاهای دارویی موسسه چاپ کتاب […]

کتاب لکان به زبان ساده

نام کامل اثر: کتاب لکان به زبان ساده مولفان: سیدتیمور سیدی اصل، علیرضا نظری انامق سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب لکان به زبان ساده موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به […]

کتاب سونوگرافى در بخش اورژانس

نام کامل اثر: کتاب سونوگرافى در بخش اورژانس مولف: دكتر عليرضا براتلو، دكتر محسن بنايى (هيات علمى گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكى تهران)، دكتر سحر ميربها (هيات علمى گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى) سال چاپ: ۱۳۹۶ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ […]

کتاب بهزیستی روانشناختی

نام کامل اثر: کتاب بهزیستی روانشناختی ـ با تاکید بر  عزت نفس و باورهای فراشناخت مولف: سید فیض اله افرازی زاده سال چاپ: ۱۳۹۶ نوبت چاپ: اول قیمت: ۹۷,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب بهزیستی روانشناختی ـ با تاکید بر  عزت […]

کتاب مدیریت ثروت و تصمیمات سرمایه گذاری

نام کامل اثر: کتاب مدیریت ثروت و تصمیمات سرمایه گذاری مترجم: حسین تک روستا، محمدامین تک روستا سال چاپ: ۱۳۹۶ نوبت چاپ: اول قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب مدیریت ثروت و تصمیمات سرمایه گذاری موسسه چاپ کتاب نارون دانش […]

فعالیت‌های درمانی برای کودکان و نوجوانان درگیر با مسائل سلامتی

نام کامل اثر: کتاب فعالیت‌های درمانی برای کودکان و نوجوانان درگیر با مسائل سلامتی مولف: روبین هارت و جودی رولینز مترجم: احمد برجعلی (دانشیار گروه بالینی دانشگاه علامه طباطبایی)، ماندانا باقریان سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۵۵۰,۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک […]

کتاب تکنیک پلاسما جهت بهبود جذب رنگزای اسپرک با پوست پسته

نام کامل اثر: کتاب تکنیک پلاسما جهت بهبود جذب رنگزای اسپرک با پوست پسته مولفین: زهرا مرادی سال چاپ: ۱۳۹۶ نوبت چاپ: اول قیمت: ۹۸۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مقدمه کتاب تکنیک پلاسما جهت بهبود جذب رنگزای اسپرک با پوست پسته موسسه […]