مطالب توسط m neyshabouri

چاپ کتاب شادابی سازمان و خلاقیت سازمانی

نام کامل: کتاب شادابی سازمان و خلاقیت سازمانی مولف: امیر داریوش توسلی سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۵۰٫۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب شادابی سازمان و خلاقیت سازمانی موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به کتاب شادابی […]

چاپ کتاب سم شناسی تکمیلی در کشاورزی – جلد اول

نام کامل: کتاب سم شناسی تکمیلی در کشاورزی – جلد اول (حشره‌کش‌ها، کنه‌کش‌ها، موش‌کش‌ها و حلزون‌کش‌ها) مولف: سید سعید مدرس نجف آبادی سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۲۰۰٫۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید معرفی کتاب سم شناسی تکمیلی در کشاورزی – جلد […]

چاپ کتاب حسگر زیستی: مبانی و کاربردها

نام کامل اثر: کتاب حسگر زیستی: مبانی و کاربردها مولف: مهدی زین الدینی، محمد شوشتری و حامد حداد کاشانی سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۲۰۰٫۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید کتاب حسگر زیستی: مبانی و کاربردها موسسه چاپ کتاب نارون دانش در […]

چاپ کتاب مختصری درباره ضربه مغزی

نام کامل اثر: کتاب مختصری درباره ضربه مغزی مولف: محمد حیدرخانی سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۵۰٫۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید کتاب مختصری درباره ضربه مغزی موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به چاپ کتاب مختصری درباره ضربه مغزی […]

چاپ کتاب اقتصاد و کودکان

نام کامل اثر: کتاب اقتصاد و کودکان مولف: بهمن خانعلی زاده سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۲۰۰٫۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید کتاب اقتصاد و کودکان موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به چاپ کتاب اقتصاد و کودکان پرداخته […]

کاوش ساختارها و سفره های آب زیر زمینی در نگاه نافذ سنجش از دور

نام کامل اثر: کتاب کاوش ساختارها و سفره های آب زیر زمینی در نگاه نافذ سنجش از دور مولف: سید جواد آدابی خوش سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۱۸۰٫۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید کتاب کاوش ساختارها و سفره های آب […]

چاپ کتاب روش های کاربردی خانواده درمانی شناختی

نام کامل اثر: روش های کاربردی خانواده درمانی شناختی مولفین: دکتر یاسر دادخواه سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۴۰۰٫۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید روش های کاربردی خانواده درمانی شناختی موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به چاپ کتاب روش […]

چاپ کتاب مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی CANTAB

نام کامل اثر: مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی CANTAB مولفین: دکتر یاسر دادخواه و نگار احمدی مرزدشتی سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۵۰۰٫۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی CANTAB موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری […]

چاپ کتاب خود را چگونه دیدم

نام کامل اثر: کتاب خود را چگونه دیدم مترجم: الهه حیدری و پروین پالانی جافی سال چاپ: ۱۳۹۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۲۰۰٫۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید کتاب خود را چگونه دیدم موسسه چاپ کتاب نارون دانش در سال جاری به چاپ […]

چاپ کتاب مراقبت از کودک و مراقبین کودکان فلج مغزی

نام کامل اثر: مراقبت از کودک و مراقبین کودکان فلج مغزی مولفان: تابان نعمتی فرد ، دکتر اصغر دالوندی ، دکتر فیروزه ساجدی سال چاپ: ۱۳۹۷ نوبت چاپ: اول قیمت: ۲۰۰٫۰۰۰ ریال تعداد تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب در انتشارات نارون دانش کلیک کنید مراقبت از کودک و مراقبین کودکان فلج […]